Mantra

Mantra je zvukovou vibrací. Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, její magický zvuk pomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolnit mysl, zklidnit emoce a otevřít srdce. Je nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňuje náchylnost k negativním myšlenkám a nabijí naše energetická centra – čakry. Doslovný překlad slova mantra zní: man = mysl, tara (tra) = pohyb, osvobození. Mantra je zvuk, který osvobozuje mysl. Mantra je slabika, slovo, věta, tvořící zvuk s pozitivní vibrací. Slovo je zvuk, zvuk vytváří vibraci a vibrace je síla – tvořivá síla, která vším proniká a vyvolává pohyb a chvění. Energie znamená život a kde je život, tam je i tvořivost.

OM SARVÉŠAM SVASTIR BHAVATU Nechť jsou všichni naplněni zdravím (dokonalostí)
SARVÉŠAM ŠÁNTIR BHAVATU Nechť jsou všichni naplněni mírem
SARVÉŠAM PÚRNAM BHAVATU Nechť jsou všichni naplněni hojností , spokojeností , radostí
SARVÉŠAM MANGALAM BHAVATU Nechť jsou všichni naplněni štěstím