Mezinárodního den jógy na Dobříši dne 18.6. 2017, byl fajn :)

Dne 18.6. 2017 se uskutečnilo cvičení pod širým nebem k oslavě MEZINÁRODNÍHO DNE JÓGY.
yoga - day
Návrh zavést mezinárodní den jógy jako svátek harmonie a míru přednesl ve své mírové interpelaci k Valnému shromáždění OSN dne 27. 9. 2014 premiér Indie
Naréndra Módí Ji. Ve svém projevu uvedl „Jóga je neocenitelný dar starobylé Indie. Tradice jógy je stará 5000 let. Ztělesňuje jednotu mysli a těla, myšlenky a činu, sebekontroly a plnění role, člověka a přírody, holistického přístupu ke zdraví a stavu well-being. Nejde o tělesné cvičení, ale o objevení harmonického vztahu k sobě samému, ke světu a k přírodě. Prostřednictvím změny našeho životního stylu a tvořivými zásahy vědomí se lze vypořádat se změnou klimatu. Pojďme přispět k přijetí mezinárodního dne jógy“.

Velké díky patří Lence Houskové, která vede školku a zároveň se vzorně stará o zahradu a okolí. Díky ní máme krásné zázemí na cvičení!

Děkuji všem za krásnou hodinu a přeji všem krásné léto a brzy na zacvičenou!!! Během léta sledujte stránky budou zde dávat inspiraci pro cviky během léta :)

19221617_10213216816880147_8145526215568448327_o – kopie

19250396_10213216817200155_7766774552803867989_o – kopie

19023528_10213148499292250_259671605397193928_o